Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Volební program do EP

Volební program do EP

EU MÁ ALTERNATIVU
VOLEBNÍ PROGRAM SVOBODNÝCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Předsednictvo Svobodných schválilo Volební program Strany svobodných občanů pro volby do Evropského parlamentu, které se konají letos 5. – 6. června. Program nese název „EU má ALTERNATIVU“ a skládá se ze 7 kapitol.

Jsme pro Evropu rovnoprávných států bez ohledu na jejich velikost, o kterou usilovaly generace našich předků. Jsme pro zachování politické a kulturní rozmanitosti, která v žádném případě není překážkou pro hospodářskou spolupráci. Jsme pro ochranu individuálních svobod a občanských i politických práv obyvatel všech evropských států. Jsme proti přebujelé byrokracii a proti tlaku velkých států na přisvojení si stále většího množství moci na úkor občanů v jednotlivých členských zemích. Jsme pro svobodu, která v sobě zahrnuje i cestování a volný pohyb zboží přes hranice evropských států, a víme, že toho lze dosáhnout bez bruselských institucí (viz Švýcarsko a Norsko) ,“ praví se mj. v preambuli volebního programu Svobodných.

Obsah 7 kapitol stručně:

1) EU potřebuje opozici
Svobodní chtějí působit v EP v opozici proti bloku evropských socialistů a lidovců.

2) Chceme se pokusit EU změnit k lepšímu
Po odmítnutí Lisabonské smlouvy chtějí Svobodní přispět k hledání nového smluvního základu EU založeného na rovnoprávnosti členských států bez ohledu na jejich velikost.

3) Rozumné hospodaření v EU
Svobodní požadují omezení evropského přerozdělování. Navrhují zrušit platby ze státního rozpočtu do pokladny EU a regionální dotace, místo toho chtějí zvýšit podíl obcí a krajů na daňových výnosech.

4) Chceme mít právo snížit si daně
Veškeré daňové pravomoci chtějí Svobodní převést zpět na úroveň členských států.

5) Liberalizace obchodu
Svobodní požadují omezení evropských dovozních cel a kvót a zrušit systém zemědělských dotací.,

6) Referendum o zavedení eura
Svobodní chtějí referendum o zavedení eura v České republice.

7) EU má alternativu
Svobodní budou vždy hájit zájmy občanů ČR. Namísto rezignace ostatních politických stran, která se smiřuje se současnými trendy v EU, budou Svobodní aktivně hájit to dobré, co evropská integrace přináší, a odstraňovat její vady. Evropská unie se musí přeměnit ve společenství suverénních demokratických států, které dobrovolně spolupracují na základě principu rovnoprávnosti.

Svobodní chtějí úspěšnou budoucnost Evropy, což vyžaduje zásadní změnu současného trendu evropské politiky a zásadní změnu složení Evropského parlamentu.

Kateřina Bouda Kašparová
mediální zástupce Strany svobodných občanů

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

Když je omezování svobody všudypřítomné, lidé začínají zjišťovat, že už ten důstojný život žít nemůžou, protože je s nimi zacházeno jako s nějakými statistickými čísly, tvrdí Libor Vondráček, předseda Svobodných a lídr strany do evropských voleb.

Upozorňuje na problém korigovaných informací, které dle něj podkopávají důstojnost a svéprávnost dospělých lidí. Vondráček kritizuje ODS za to, že už nenabízí pravicovou politiku, kterou slibovala, a že se podílí na zvyšování daní, což je v rozporu s jejich předvolebními sliby.

Dle jeho názoru jsou Svobodní jedinou stranou, která skutečně nabízí svobodu a pravicovou alternativu. K volbám a průzkumům říká: „Moje odpovědnost bude to, jaký budeme mít výsledek ve volbách, ne to, co máme v průzkumech.“ Vondráček je optimistický ohledně nadcházejících evropských voleb, kde očekává, že Svobodní překročí hranici pěti procent.

Jedním z hlavních bodů programu Svobodných je zachování české koruny a odmítání eura. Vondráček tvrdí, že většina českých občanů chce zachovat českou korunu a varuje před ztrátou suverenity, která by přišla s přijetím eura. „Pro naší ekonomiku z makroekonomických důvodů je důležité si zachovat vlastní měnovou politiku a funkční centrální banku,“ zdůrazňuje Vondráček.

Dále kritizuje Green Deal jako nedemokratický projekt, který zásadně mění ekonomiku a společnost bez dostatečného mandátu od voličů. Upozorňuje na ekonomické dopady a poškození konkurenceschopnosti evropských firem. „Green Deal pomůže životnímu prostředí velmi kosmeticky, ale daleko víc poškodí naší ekonomiku,“ říká Vondráček.

Navrhuje zaměřit se na stabilní zdroje energie, jako jsou uhelné a jaderné elektrárny, a přestat dotovat obnovitelné zdroje energie na úkor spotřebitelů a firem. Vondráček rovněž vyjádřil výhrady k migračnímu paktu a kritizoval českou vládu za její postoj v radě EU. Navrhuje přístup podobný australskému modelu, který by měl zahrnovat důsledné zabránění nelegální migraci a spolupráci s jinými zeměmi na zadržování migrantů. „Je potřeba být důslední a lpět na našich pravidlech,“ říká Vondráček.

Převzato z Echo24.cz

Oblíbené štítky

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31