Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond

Rozpočet (2016): 35 604 850 000 Kč
Z toho na platy: 504 352 000 Kč
Počet zaměstnanců (2016): 1 198

Činnost

Na základě nařízení Rady a Komise EU a nařízení vlády ČR Státní zemědělský intervenční fond proplácí dotace zemědělcům a realizuje intervenční nákupy s cílem udržet cenu obilí, mléka, másla a cukru na úrovni stanovené Evropskou komisí. Objednává billboardy, rozhlasové a další reklamy pro značky Klasa a Regionální potravina, které mají propagovat potraviny vyrobené v ČR a v konkrétních krajích ČR.

V roce 2016 úřad sponzoroval kampaně: Mléko a mléčné výrobky, velké plus pro vás (3 miliony Kč), Olej nad zlato (509 tisíc Kč), Kvalita z Evropy – chutě s příběhem (25 milionů Kč) a také propagoval Českomoravský svaz mlékárenský a jeho výrobky v unii (25 milionů Kč) a v zemích třetího světa (14,7 milionu Kč).

Dále fond administruje podporu Programu rozvoje venkova, v rámci kterého mimo jiné dotuje agroenvironmentálně-klimatická opatření (např. integrovaná produkce révy vinné a ochrana čejky chocholaté) a předčasné ukončení zemědělské činnosti. Rovněž provádí společnou rybářskou politiku EU.

Hodnocení

Úřad svými zásahy do ekonomiky deformuje trh se zemědělskými produkty. Na zemědělství platíme nejen jako zákazníci; jako daňoví poplatníci platíme prostřednictvím úřadu přímé dotace zemědělcům, stavby intervenčních skladů nebo dotování exportu, čímž navíc poškozujeme zemědělce v zahraničí. Zemědělství je podnikání jako každé jiné, jehož cílem je dosáhnout zisku a podnikatelé v zemědělství by měli být ponecháni volnému trhu.

Verdikt

Státní zemědělský intervenční fond je pro naši ekonomiku škodlivý, a proto by měl být zrušen. Jsme si vědomi toho, že v prostředí dotací z tzv. společné zemědělské politiky EU by čeští zemědělci byli ve značně nevýhodném postavení. Jak se tomu bránit vysvětloval předseda Svobodných Petr Mach v online chatu:

Zrušením fondu by každopádně daňoví poplatníci ušetřili nejen téměř dvě miliardy na mzdy a administrativní výdaje, ale i přes deset miliard vyplacených dotací ze státního rozpočtu, které poškozují trh. Navíc by se český zemědělec konečně mohl naplno věnovat pěstování plodin a chovu zvířat namísto vyplňování žádostí o dotace.

Zdroj: výroční zpráva úřadu

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31