Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Rozpočet (2016): 136 792 010 Kč
Z toho na platy: 65 429 709 Kč
Počet zaměstnanců (2016): 158

Hospodaření

Tento úřad vznikl sloučením Ústavu zemědělských a potravinářských informací a Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky a hospodaří tak namísto nich.

Činnost

Provoz knihovny zemědělské literatury. V rámci projektu EU „Nitrátová směrnice“ zakoupení literatury za 80 tisíc. Pořádání kurzů „Znalosti práce s Wordem“ a „Kurz znalostí o EU“ pro úředníky Ministerstva zemědělství. Příprava kurzů „Welfare v chovu prasat“ a „Welfare v chovu drůbeže“. Kontrola zemědělských vzdělávacích akcí v rámci evropského dotačního titulu SAPARD pořádaných jinými subjekty.

Mezi úkoly roku 2016 lze najít například:

  • problematika tržních nedokonalostí a selhání v rámci vertikály zemědělsko-potravinářských produktů;
  • sledování rovnoměrnosti uvádění české akvakulturní produkce na trh v ČR;
  • posouzení účinnosti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu za období 2010-2015;
  • pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Akčnímu plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2014-2016;
  • vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového, drůbežího, skopového masa a vajec na trh komodit v ČR v roce 2016;
  • sledování opatření Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republice;
  • projekt podpory zdraví „Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa“;
  • ekonomika produkce mléka v podnicích s chovem dojnic v rozdělení dle jejich počtu.

Hodnocení

Pořádání počítačových kurzu pro úředníky Ministerstva zemědělství je zbytečné – všichni úředníci, kteří neumí základní práci s počítačem, by měli být propuštěni. Místo kurzů Welfare v chovu prasat a drůbeže pro úředníky a úřednice by stačilo doporučit četbu Orwellovy Farmy zvířat.

Verdikt

Zrušit bez náhrady. Budovy a pozemky, kde úřad sídlí, v pořizovací hodnotě 54 miliónů korun prodat.

Zdroj: výroční zpráva úřadu

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31